Rregullimi vizual i vendshitjes është praktika e dizajnimit dhe rregullimit të pamjes fizike të një dyqani ose hapësire ku bëhet shitja për të promovuar produktet dhe për të joshur klientët të bëjnë blerje. Ai përfshin krijimin e vitrinave tërheqëse vizualisht dhe aranzhimeve të produkteve, sinjalistikës, ndriçimit dhe elementëve tjera që ndihmojnë në krijimin e një imazhi të markës dhe përmirësimin e përvojës së blerjes së klientit. Paraqitja efektive vizuale mund të ndihmojë në rritjen e shitjeve dhe ndërgjegjësimit të markës, si dhe të krijojë një përshtypje pozitive dhe të paharrueshme për klientët. Është një aspekt i rëndësishëm i marketingut me pakicë dhe kërkon planifikim të kujdesshëm dhe vëmendje ndaj detajeve në mënyrë që të jetë i suksesshëm. Më poshtë do t’i shfaqim gjithnjë trendet më të fundit dhe më kreative të këtij elementi të marketingut:

[ff id=”1″]